“Ежедневна поддръжка на хигиената”
Тя включва услуги, необходими за поддържане на настилките в максимално свеж вид и за задържане на амортизацията им, като по този начин се повишава нивото на чистотата .
Извършва се еднократно за деня в удобно за клиента време:

  • Прахосмукиране и измитане;
  • Измиване на твърда настилка със специализирани препарати;
  • Почистване на стъкла и врати;
  • Забърсване на прах на цялостно обзавеждане;
  • Събиране и изхвърляне на отпадъци;
  • Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с консумативи на санитарни възли