Машинно изпиране на меки подови настилки: мокети, килими, пътеки, велтер

Процедурата се извършва с помощта на еднодискова фрикционна машина. Посредством нея настилката се шампунира с двукомпонентен препарат, съдържащ неутрален обезмаслител и антистатик. След това чрез метода на екстракцията /впръскване на разтвор и изсмукване/ настилката се изплаква и частично се подсушава. Основното подсушаване се постига посредством вакумно третиране с водосмукачки снабдени с воден филтър, спомагащо за максимален обем и плътност на косменото покритие.